Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Ertvelde Benninckstraat

metaaldetectie, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1073097
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073097

Beschrijving

Naar aanleiding van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden werden in totaal 24 proefsleuven aangelegd. De proefsleuven werden aangelegd op één archeologisch niveau, namelijk de C-horizont, op ca. 40cm tot 100cm onder het huidige maaiveldniveau. De C-horizont bevindt zich op een diepte van ca. +8,2m TAW tot +9,2m TAW. Hierbij werden 48 sporen aangetroffen.
De aangelegde vlakken en de storten van de sleuven en sporen werden onderzocht met een metaaldetector. Dit leverde geen relevante vondsten op. 

Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: ACKE, B., BRACKE, M., WYNS, G., e.a., 2021: Nota Ertvelde Benninckstraat, verslag van resultaten, A&B archeologie, Moerbeke-Waas.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Benninckstraat (Evergem)
Het proefsleuvenonderzoek leverde vooral sporen op van de 19de eeuwse perceelsgrenzen, archeologisch bewaard in de vorm van gedempte grachten en greppels.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Ertvelde Benninckstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073097 (Geraadpleegd op )