Gebeurtenis

Vooronderzoek Luikereinde

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, landschappelijk booronderzoek
ID
1073100
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073100

Beschrijving

Het landschappelijk booronderzoek werd uitgevoerd op 22 en 23 juli 2020. Er werden 36 boringen geplaatst in een verspringend driehoeksgrid van 50 x 50 m. Men gebruikte een edelmanboor met een diameter van 7 cm.

Het proefsleuvenonderzoek vond plaats tussen 15 en 21 september 2020. Er werden 14 sleuven, 8 kijkvensters en een dwarssleuf aangelegd. Hierbij werd 14,03% van het terrein onderzocht.

Auteurs :  Arts, Annick
Datum  :

Bronnen

Bron: DECRAMER W. & DE LOOF A. 2021: Archeologienota vooronderzoek met ingreep in de bodem Pelt - Astridlaan en Industrielaan, Zelzate.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Luikereinde (Pelt)
Het onderzoek leverde een paalkuil, een kuil en enkele losse vondsten op.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Luikereinde [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073100 (Geraadpleegd op )