Gebeurtenis

Verkennend archeologisch booronderzoek Schulensmeer deelzone F

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, verkennend archeologisch booronderzoek
ID
1073102
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073102

Beschrijving

Na het landschappelijk booronderzoek en de bureaustudie werd deze zone geselecteerd voor een verkennend archeologisch booronderzoek. De diameter van de boorkop bedroeg 12 cm. Elf boringen werden uitgevoerd.

Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  :

Bronnen

Bron: JENNES N. & VERRIJCKT J. 2021: Nota Lummen/Herk-De-Stad, Schulensmeer, deelzone F, Beerse.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Zwarte-Brugstraat (Lummen)
Uit het landschappelijk booronderzoek en de bureaustudie bleek dat er op deze locatie een vermoedelijk afgetopte donk aanwezig was. Het verkennend booronderzoek leverde geen archeologische indicatoren op.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Verkennend archeologisch booronderzoek Schulensmeer deelzone F [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073102 (Geraadpleegd op )