Gebeurtenis

Landschappelijke boringen Citadel

landschappelijk booronderzoek
ID
1073103
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073103

Beschrijving

Op maandag 28 en dinsdag 29 april werden 105 boringen uitgevoerd ter hoogte van de Citadelsite te Diest.

Hierbij kon er geen vaststelling van (bewaarde) Holocene bodemvorming in Pleistocene of Tertiaire afzettingen worden gedaan. Eveneens is er tot op heden geen sprake van een (bewaarde) Pleistocene sequentie. Er is voorlopig enkel sprake van Tertiaire mariene afzettingen. Over het algemeen situeren deze zich op een diepte van 25 à 40 cm onder het bestaande maaiveld. Meerdere zones waren technisch handmatig niet beboorbaar. Deze pakketten lieten zich maximaal tot 100 cm onder het maaiveld karteren. Zonaal is er wellicht sprake van diepschalige afgravingen.

Auteurs :  Condor Archaeological Research bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: DE NUTTE G., SIMONS R., DEVILLE T. & HOUBRECHTS S.: Diest, Citadel Eindverslag, Condor Rapporten 20-653, Hasselt, 2020.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Wordt opgevolgd door


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Diest (Diest)
Op basis van het veldwerk kan men stellen dat de bewaringstoestand van eventuele sporen ouder dan de citadel (1854-1855) wellicht niet of zeer slecht bewaard zijn gebleven.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Landschappelijke boringen Citadel [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073103 (Geraadpleegd op )