Gebeurtenis

Vooronderzoek Hippolyte Boulengerlaan 7

bureauonderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1073107
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073107

Beschrijving

De boringen werden geplaatst door middel van een edelmanboor met diameter 7 centimeter. Voor de uitvoering van enkele boringen door verhardingen is een mechanische kernboor gebruikt. De boorprofielen werden telkens gefotografeerd en digitaal geregistreerd. De boringen werden vervolgens
uitgezet.

Auteurs :  ABO NV
Datum  :

Bronnen

Bron: HOLSTEIN C. 2020: Archeologische evaluatie van het bodemarchief ter hoogte van de Hippolyte Boulengerlaan 7 te Tervuren (Vlaams-Brabant). Nota. Verslag van resultaten, ABO Archeologische Rapporten 1294, Aartselaar
Type: literatuur
Datum:
Toelichting:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hippolyte Boulengerlaan 7 (Tervuren)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Hippolyte Boulengerlaan 7 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073107 (Geraadpleegd op )