Gebeurtenis

Vooronderzoek Bornem Groot Schoor

landschappelijk booronderzoek, bureauonderzoek
ID
1073110
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073110

Beschrijving

Tussen 6 augustus en 8 augustus 2018 werd een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd. De bodemopbouw werd aan de hand van 38 handmatige landschappelijke boringen onderzocht. De landschappelijke boringen werden in enkele raaien / transecten op basis van het voorontwerpplan voorzien ter hoogte van de geplande nieuwe dijk en dieperliggende uitgravingen voor de bres en ter hoogte van het (historisch) Kragenwiel. Er werd voorzien te boren tot alle relevante lagen aangeboord waren. Dit is gemiddeld ca. 1,5 m onder het huidige maaiveld tot lokaal 3-4 m.

 

 

Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  : 05-02-2021

Bronnen

Bron: CORNELIS L. & PAWELCZAK P. 2020: Archeologienota Bornem Sigmacluster – Groot Schoor, BAAC Vlaanderen Rapport 1382. Gent.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Vitsdam 62 (Bornem)
Op basis van het bureauonderzoek werd de locatie van een historische dijk bepaald.