Gebeurtenis

Vooronderzoek Maaseikerbaan

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1073118
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073118

Beschrijving

Het landschappelijk booronderzoek werd uitgevoerd op 22 april 2020. Er werden 11 mechanische boringen (Geoprobe) in liners van 5 cm uitgevoerd. De diepste boringen reikten tot 365 cm onder het maaiveld.

Het verkennend archeologisch booronderzoek vond plaats op 23 mei 2020. Er werden 23 mechanische boringen (Sonic Drill Aqualock) in een grid van 10 x 12 m uitgevoerd. De boormonsters werden droog gezeefd op een zeef met een maaswijdte van 2 mm.

Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op 26 en 27 mei 2020. Er werden 8 proefsleuven aangelegd. Aangezien het archeologisch vlak zich op een diepte van 210 à 260 cm bevond, werden de sleuven getrapt aangelegd.

Auteurs :  Arts, Annick
Datum  :

Bronnen

Bron: DEVILLE T., HOUBRECHTS S., SIMONS R. & DE NUTTE G. 2020: Maaseikerbaan 39 te Genk. Nota door middel van landschappelijk booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek & proefsleuven, Condor Rapporten 583, Hasselt.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Maaseikerbaan (Genk)
Het proefsleuvenonderzoek leverde een kuil en een paalkuil op.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Maaseikerbaan [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073118 (Geraadpleegd op )