Gebeurtenis

Proefputten herinrichting centrum

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1073121
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073121

Beschrijving

De zes proefputten, in totaal 24 m² in oppervlakte, konden op één na uitgevoerd worden zoals vooropgesteld was in het Programma van Maatregelen. Enkel de proefput die werd ingepland ter hoogte van de kerk moest verplaatst worden omwille van de toegankelijkheid. Omwille van de aanwezigheid van een bouwwerf rondom de kerk kon de westzijde niet bereikt worden met een kraan. De zuidzijde van de kerk was op het moment van het
proefputtenonderzoek ingenomen door kermisattracties. De put werd ca. 10 m ten zuiden van de kerk geplaatst. Gezien in deze put het historische kerkhof werd aangesneden volstond deze om de vooropgestelde onderzoeksvragen te beantwoorden. De proefputten waren ca. 2 x 2 m in oppervlakte. Op deze wijze werd in totaal 24m² of 0,12% van de oppervlakte onderzocht (ca. 2 ha). De aanleg van de proefputten gebeurde machinaal door middel van een 5 ton bandenkraan voorzien van een platte graafbak. De sleuven werden aangelegd op het eerste archeologisch relevante vlak dat zich vlak onder de bouwvoor of eventueel aanwezige recente verstoringen bevond, op een diepte variërend van 60 tot 120 cm. In PP3 tot 6 werd in dit eerste vlak de moederbodem niet bereikt. In PP3 en 4 werd lokaal verdiept om het profiel te registreren. In beide gevallen werd de moederbodem vastgesteld op ca. 130 cm onder het maaiveld. In PP5 kon omwille van de hoge waterstand ter hoogte van deze put niet verder verdiept worden dan 150 cm onder
het maaiveld. In PP6 werd op ca. 70 cm diepte in situ begraving aangetroffen. Omdat deze reeds onder het niveau van de beoogde bodemingrepen in deze zone lag, werd ervoor geopteerd om niet verder te verdiepen en de aanwezige begraving in situ te behouden. Er werd in de aangetroffen kerkhof-laag een boring geplaatst om een zicht te krijgen op de totale dikte van dit pakket.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARON bvba

Bronnen

Bron: HOEBRECKX M., VAN DE STAEY I. & E. WESEMAEL 2020: ARON rapport 863 – Eindverslag – Beringen, herinrichting centrum, Tongeren.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Collegestraat, Koolmijnlaan, Markt, Steenstraat (Beringen)
Het proefputtenonderzoek werd uitgevoerd op 13 maart 2020 om in te schatten in welke zones bij de herinrichting van het centrum verder archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Het potentieel op kenniswinst bij verder onderzoek situeert zich ter hoogte van de opbouw van de stadsgracht en omwalling en de toegangspoort en van de kerk en het kerkhof.  


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Proefputten herinrichting centrum [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073121 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.