Gebeurtenis

Opgraving Acacialaan

radiokoolstofdatering, metaaldetectie, archeologische opgravingen
ID
1073126
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073126

Beschrijving

De zone werd volledig vlakdekkend opgegraven. Binnen deze zone bedraagt het afgravingsniveau zich tussen 70.1 en 71.5 m TAW. De oppervlakte van de zone bedraagt 4100 m².

De opmetingen werden handmatig uitgevoerd met een GPS-aangestuurd systeem met precisie van 1 cm. Het archeologische vlak alsook aangetroffen muurresten werden handmatig opgeschoond. Alle sporen en muurresten kregen een uniek nummer, werden beschreven en geregistreerd via foto’s en opmetingen.

Auteurs :  ARCHEBO bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: CLAESEN J., VAN GENECHTEN B., AUDENAERT E., BOUCKAERT K. & DOUCET A. 2021: Einverslag Herent Acacialaan, ARCHEBO rapport 2019B259, Kortenaken.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Acacialaan (Herent)
Het onderzoeksgebied is minstens sinds de metaaltijden in gebruik genomen voor off-site landbouwactiviteiten. Getuige hiervan is een graansilo. In de vroegmoderne periode is het onderzoeksgebied kortstondig in gebruik genomen als kampement. Restanten hiervan zijn de 13 haardkuilen die op het terrein werden aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Acacialaan [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073126 (Geraadpleegd op )