Gebeurtenis

Proefputtenonderzoek Camille Huysmansplein II

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1073128
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073128

Beschrijving

Op het terrein werden na de sloop tot op maaiveld 4 proefputten uitgezet. De proefputten waren 3X3m groot. Bij proefputten 1 en 3 werd 1 vlak aangelegd, proefputten 2 en 4 respectievelijk 2 en 3 vlakken.

Auteurs: Vanderhoydonck, Ingrid
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: VAN DE KONIJNENBURG R., JANSSEN J. 2021: Bilzen, C. Huysmansplein 6-10, nota archeologie, HAAST-rapport 2021-01, Bree.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Camille Huysmansplein 6 (Bilzen)
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden muurresten aangetroffen die konden gerelateerd worden aan de bebouwing uit de 19de- en 20ste- eeuw. Slechts 1 spoor kon mogelijk gerelateerd worden aan de hand van kaartmateriaal tot de 17de -18de- eeuwse schuur. Het terrein had een vrij eenvoudige stratigrafie de 4 grondsporen werden geĆÆnterpreteerd als natuurlijke sporen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Proefputtenonderzoek Camille Huysmansplein II [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073128 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.