Gebeurtenis

Opgraving Bonnefantenstraat

archeologische opgravingen
ID
1073131
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073131

Beschrijving

De opgraving aan de Bonnefantenstraat in Hasselt werd uitgevoerd van woensdag 4 september tot en met dinsdag 10 september 2019 door archeologen van BAAC Vlaanderen bvba.  Voor aanvang van het archeologisch vervolgonderzoek diende de bestaande gebouwen op het terrein
gesloopt te worden. Gezien de complexe situatie om de stabiliteit te verzekeren werden door de initiatiefnemer damwanden geplaatst langsheen het terrein. Dit heeft meer impact gehad op de archeologische onderzoekszone dan verwacht, het terrein werd immers tot wat grotere diepte
verstoord dan voorzien. Er werd gestart met het aanleggen van de werkput in het noorden van het plangebied. De grond werd buiten de werkput gestockeerd. Omwille van de beperkte oppervlakte werd slechts één werkput aangelegd. Er werd over het hele onderzoeksgebied een opgravingsvlak aangelegd op het eerste leesbare archeologisch niveau, op ca. 33,95 m + TAW in het noorden en 33,70 m + TAW in het zuiden. Het eerste archeologisch vlak had een oppervlakte van 276 m². Anders dan beschreven in de nota met ID 10718 werden geen twee archeologische vlakken aangelegd over het hele terrein. Na aanleg van het eerste vlak was in het grootste deel van het plangebied ook meteen het onderste vlak bereikt. Plaatselijk, in drie kelders, werd handmatig een tweede en een derde opgravingsniveau aangelegd, tot de moederbodem bereikt was. Er werden geen putwandprofielen aangelegd omdat zij geen informatie zouden opleveren aangaande de stratigrafie van de site. Wel werden, waar mogelijk, profielen aangelegd binnen complexe sporen en sporencombinaties om een duidelijk beeld te krijgen van hun opbouw. Van elk van de opgravingsvlakken werden alle sporen en structuren ingemeten met een RTS van het type Geomax Zoom 80. Metaaldetectie op de opgravingsvlakken werd uitgevoerd door een nonmotion metaaldetector C.scope-1220-XD.

Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Bronnen

Bron: LINTEN S. 2020: Eindverslag Hasselt, Bonnefantenklooster, Gent.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Bonnefantenstraat (Hasselt)
Op een terrein aan de Bonnefantenstraat in Hasselt werd van 4 tot en met 10 september 2019 een archeologische opgraving van met een oppervlakte 276 m² uitgevoerd door BAAC Vlaanderen bvba. Het gebied is gelegen in de middeleeuwse kern van de stad Hasselt. In het uiterste zuiden van het plangebied getuigt een deel van een haard en een latere lemen vloer van bebouwing langsheen de Bonnefantenstraat in de late middeleeuwen. Een nauwe datering kan niet worden gegeven. Er werden geen andere in situ restanten uit deze periode aangetroffen maar in de vulling van een latere kelder werd een dempingslaag opgegraven met aardewerk uit de 14e -15e eeuw. Dit pakket bevestigt de oorspronkelijke aanwezigheid van laatmiddeleeuwse contexten op deze locatie.  


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Bonnefantenstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073131 (Geraadpleegd op )