Gebeurtenis

Opgraving Paardenstraatje

archeologische opgravingen
ID
1073133
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073133

Beschrijving

Over het volledige terrein (opp.: ca. 474,83 m2) werd een vlakdekkende opgraving tot op het eerste archeologische vlak uitgevoerd. (dit ligt op ca. 60/70 cm onder maaiveld (6,04 m TAW)

De praktische organisatie van de opgraving verliep in 3 verschillende fasen/zones. De eerste fase betrof het onderzoeken van de zone ter hoogte van de voorgevels tot op een diepte van maximaal 60 cm (de verstoringsdiepte).

Hierna kon de grond teruggelegd worden en werden de berlinerwanden gestoken. Een tweede fase betrof de volledige afgraving van het terrein tot op een diepte van maximaal 60 cm met grondafvoer.

Hierna kon de grondbemaling gestoken worden en werd de kelder in een derde fase uitgegraven tot op de beoogde diepte. Er werd bij elke fase rekening gehouden met de aanwezige archeologische vlakken.

Auteurs :  Studiebureau Archeologie
Datum  : 11-02-2021

Bronnen

Bron: VAN ROY J., YPERMAN W. 2020: Eindverslag: De archeologische opgraving aan het Paardenstraatje te Mechelen, Archeo-rapport 488, Tienen.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Paardenstraatje (Mechelen)
Op basis van de voorlopige resultaten van het onderzoek kan gesteld worden dat er slechts zeer beperkte resten werden aangetroffen van de pre-20ste -eeuwse bewoning.