Gebeurtenis

Opgraving Damme Sijsele Dorpsstraat I

archeologische opgravingen
ID
1073140
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073140

Beschrijving

Er werd een vlakdekkende opgraving van het zuidelijke gedeelte van de huidige groenzone uitgevoerd.

Omwille van praktische redenen (grondstockage) werd de opgraving uitgevoerd in twee noord-zuid georiënteerde langgerekte werkputten. Werkput 1 werd aangelegd ter hoogte van de westelijke rand van de huidige groenzone waarbij de grond gestockeerd werd op het oostelijke gedeelte. Deze werkput omvat een oppervlakte van 543,5m2.

Na afwerking van het volledige vlak werd werkput 1 opnieuw gedicht en het oostelijke gedeelte vlakdekkend afgegraven en de grond gestockeerd op de zone van de voormalige werkput 1. Hierbij werd rekening gehouden met een ruime overlapping tijdens de aanleg van Werkput 2 om een naadloze aansluiting van de aangetroffen sporen te bekomen. Deze werkput omvat inclusief de overlap met werkput 1 een oppervlakte van 482,25m2.

Het totaal onderzochte gebied heeft een oppervlakte van 933,32m2.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Bronnen

Bron: PYPE P. en JANSEN I. 2021: Een volmiddeleeuwse landbouwuitbating op een dekzandrug. Archeologische opgraving langs de Dorpsstraat te Sijsele (Gemeente Damme, West-Vl.). Fase 1, ABO archeologische rapporten 655, Gent.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Wordt opgevolgd door

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Dorpsstraat 179 (Damme)
Het onderzoek, dat in twee fasen werd uitgevoerd, wees op de aanwezigheid van een gedeelte van een volmiddeleeuwse individuele landbouwuitbating (zgn. “Einzelhofe”) gesitueerd ter hoogte van de licht verheven en dus droge dekzandrug van Gistel-Maldegem-Stekene-Verrebroek.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Damme Sijsele Dorpsstraat I [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073140 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.