Gebeurtenis

Opgraving Damme Sijsele Dorpsstraat II

archeologische opgravingen
ID
1073142
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073142

Beschrijving

Er werd een vlakdekkende opgraving uitgevoerd van het volledige areaal ter hoogte van de voormalige parking en filiaal.

De werkput werd aangelegd onmiddellijk ten westen van de reeds onderzochte groenzone. Deze werkput omvat met een lengte van ongeveer 101m en een breedte van gemiddeld 23m, wat neerkomt op een oppervlak van ca. 2.270m2. De gemiddelde vlakhoogte van deze werkput is 8,6mTAW waarbij het vlak in het noorden beduidend iets hoger is aangelegd op ongeveer 8,8m TAW en de diepste vlakhoogte midden in de werkput ligt op 8,46m TAW.

In een gedeelte van het vlak wees een concentratie aan sporen op de aanwezigheid van een volmiddeleeuwse nederzetting aansluitend op de bevindingen van fase 1.

In het noordelijke deel werden daarentegen geen archeologische sporen aangetroffen. Deze zone bleek bovendien vrij grondig verstoord door de aanleg van de funderingen van het voormalige winkelfiliaal. In tegenstelling tot fase 1 kon het vlak nagenoeg in één fase open gelegd worden.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Bronnen

Bron: PYPE P. et al. 2021: Een volmiddeleeuwse landbouwuitbating op een dekzandrug. Archeologische opgraving langs de Dorpsstraat te Sijsele (Gemeente Damme, West-Vl.). Fase 2, ABO archeologische rapporten 655, Gent.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Relaties


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Dorpsstraat 179 (Damme)
Het onderzoek, dat in twee fasen werd uitgevoerd, wees op de aanwezigheid van een gedeelte van een volmiddeleeuwse individuele landbouwuitbating (zgn. “Einzelhofe”) gesitueerd ter hoogte van de licht verheven en dus droge dekzandrug van Gistel-Maldegem-Stekene-Verrebroek.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Damme Sijsele Dorpsstraat II [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073142 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.