Gebeurtenis

Werfbegeleiding Herkenrodedreef

controle van werken
ID
1073143
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073143

Beschrijving

Voorafgaande aan de werken in de de Herkenrodeabdij werd eerst een zone voor tijdelijke grondstockage (Werkput 1) onder begeleiding van een archeoloog ontdaan van de teelaarde. Er werd hierbij een profiel met beperkte diepte aangelegd. Hierna werd er een worteldoek aangebracht en gebroken puin op de zone waar de tractoren met grond hun lading moesten lossen zodat deze op grote hopen kon gedraaid worden. Het afgraven van de werkzone in de Herkenrodeabdij gebeurde nadat de verharding was weggefreesed. Hierna werd in korte strookjes alles verwijderd tot op de gewenste diepte om nadien met stabilisé opnieuw op te vullen en nadien aangewalst voor de toekomstige wegverharding. Dit voorkwam dat lange stukken zouden openliggen zodat ze onder invloed waren van het weer. Verder moest op het einde van de werkdag al de vrij gegraven delen van de weg opnieuw met stabilisé zijn aangevuld en aangewalst. Tijdens de afgraving van de werfzone  tot de gewenste diepte van de aannemer was er toezicht van een archeoloog. Eventuele hoger liggende sporen werden voorlopig gevrijwaard van weggraving totdat ze waren schoongemaakt en geregistreerd. Grondsporen werden niet dieper afgegraven of gecoupeerd dan de geplande werken, zoals voorgeschreven in het Programma Van Maatregelen en binnen de logica van een werfbegeleiding.

Regelmatig werden profielen met beperkte diepte gegraven om de bodemopbouw te registreren. Het graven van de sleufjes voor de wachtbuizen in de Herkenrodedreef gebeurde onder begeleiding waarbij op de bereikte diepte de werken zeer kort werden opgeschort zodat een profiel kon gezet worden  die konden aantonen dat de geplande werken geen bedreiging zouden vormen voor de archeologie. Hierdoor kon onderbouwd worden dat er geen begeleiding nodig was voor die zones. De laatste te begeleiden zone was door een communicatiefout reeds voorzien van een wachtbuis zodat de registratie van de bodem daar niet meer mogelijk was. De verwachting hier was al uiterst laag op basis van de vorige sleufjes en de geplande werden zouden niet dieper gaan dan de bestaande wegenisopbouw Alle sporen, profiellocaties, verstoringen e.d. werden ingemeten met een GPS of Total station.

Auteurs :  Studiebureau Archeologie
Datum  :

Bronnen

Bron: YPERMAN W. 2020: Eindverslag: Het archeologisch onderzoek aan de Herkenrodedreef te Kuringen, Hasselt, Tienen.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Herkenrodedreef (Hasselt)
Het onderzoek heeft aangetoond dat het archeologisch vlak, ondanks de aanwezige verstoringen op zich nog intact is en dat er archeologische resten aanwezig zijn.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Werfbegeleiding Herkenrodedreef [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073143 (Geraadpleegd op )