Gebeurtenis

Opgraving Aalst Brakelstraat

palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen
ID
1073145
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073145

Beschrijving

Door middel van een vlakgraving werd een oppervlakte opengelegd van ca. 1308 m². (Oppervlakte totale onderzoeksgebied vooronderzoek: ca. 8.729 m²)

De bovengrond van het opgravingsvlak werd verwijderd tot op het archeologisch leesbare niveau. Het onderzoeksterrein werd onderzocht in één werkput. Alle werkputten, sporen en een aantal representatieve profielen werden fotografisch vastgelegd. Vervolgens werden alle vlakken, profielen, sporen en aanlegvondsten topografisch ingemeten en werden de sporen en profielen beschreven, waarna de sporen werden gecoupeerd, ingetekend en gefotografeerd.

Er werd nog een uitbreiding gemaakt van de opgravingszone in zuidelijke richting binnen het plangebied van de verkaveling. Dit om na te gaan of enkele aangetroffen sporen deel zouden kunnen uitmaken van een gebouwstructuur. Door middel van een vlakgraving werd een oppervlakte opengelegd van ca. 1308 m².

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Bronnen

Bron: BRUGGEMAN J. 2021: Eindverslag archeologische opgraving Aalst – Brakelstraat, Rapporten All-Archeo bvba 1076, Bornem.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger

Vooronderzoek Aalst Brakelstraat

Brakelstraat 14 (Aalst)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Brakelstraat (Aalst)
Uit de Merovingische periode werden enkel kuilen vastgesteld. De sporen uit de nieuwe en/of de nieuwste tijd zijn voornamelijk paalsporen die te relateren zijn aan afsluitingen die dus functioneerden als landindeling.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Aalst Brakelstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073145 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.