Gebeurtenis

Opgravingen Spoorstraat

archeologische opgravingen
ID
1073146
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073146

Beschrijving

Tijdens de archeologische opgraving werd een oppervlakte van ca. 1.655 m² onderzocht. Dit onderzoek vond plaats van 9 september, 2, 17 en 18 november 2020. De opgravingszone werd opgedeeld in werkputten zodat elke zone op korte termijn afgewerkt kon worden en de sporen niet degraderen door het openliggen. Het onderzochte terrein werd in vijf werkputten opgedeeld en opgegraven. Werkput WP1 werd aangelegd in een eerste fase langsheen de zuidwestelijke grens van het onderzoeksgebied. Zoals voorzien in het Programma van Maatregelen horend bij de nota diende deze eerst aangelegd te worden om een soilmixwand te steken. Deze werkput werd aangelegd op 9 september 2020. Werkput WP2 werd aangelegd op 2 november 2020 om de reeds in uitvoering zijnde voorbereidende werken op het aanpalende terrein (van fase 2) de mogelijkheid te geven voor een waterbekken. Tot slot werden werkputten WP3, WP4 en WP5 opgegraven op 17 en 18 november 2020. Naast de aangelegde en onderzochte werkputten is er in de zuidoostelijke zone reeds een betonnen plaat aangebracht waar de toekomstige bouwkraan wordt voorzien. Deze betonnen plaat was reeds aangebracht in navolging van een eerdere vergunningsaanvraag vóór de huidige. Rondom de zone van de betonnen plaat bleek de ondergrond reeds zwaar verstoord te zijn door vergravingen en zware machines.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARCHEBO bvba

Bronnen

Bron: CLAESEN J., B. VAN GENECHTEN, E. AUDENAERT & K. BOUCKAERT 2020: Eindverslag Diepenbeek Spoorstraat, Kortenaken.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Spoorstraat (Diepenbeek)
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden greppels, kuilen en paalkuilen aangetroffen. De sporen worden geïnterpreteerd als middeleeuwse sporen op basis van hun uitzicht en het feit dat ze zich onder een plaggendek bevinden.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgravingen Spoorstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073146 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.