Gebeurtenis

Werfbegeleiding Heusdenstraat

controle van werken
ID
1073147
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073147

Beschrijving

De rioleringswerken, die volledig plaatsvonden binnen het tracé van de Heusdenstraat, vonden plaats in kleine fases over een lengte van telkens ca. 10 meter. Binnen de te onderzoeken oppervlakte werden bijgevolg vijf segmenten of werkputten aangelegd van ieder ca. 10 meter lang.

Voor de aanleg van ieder sleufsegment werd steeds dezelfde werkwijze voorzien. Concreet werd volgende werkwijze gepland:
In eerste instantie werd het bestaande wegdek van asfalt en stabilisé verwijderd over de volledige breedte van de weg en de lengte van iedere werkput. Bij deze verwijdering werd het archeologisch relevant vlak in de praktijk niet vrij gelegd en bleef een verstoringspakket van ca. 30 tot 60 cm het archeologisch vlak buiten de rioleringssleuf bedekken.
Vervolgens werd aan het begin van iedere sleuf eerst een profielput ingepland, op basis waarvan het archeologisch niveau bepaald zou worden. Iedere sleuf werd eerst aangelegd tot op de diepte van dit archeologisch niveau. Nadat het vrijgelegd vlak binnen elke sleuf geregistreerd was, werd de sleuf onder begeleiding verder uitgegraven tot onder het niveau van de DWA-buis. 

Auteurs :  ARON bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: AUGUSTIN S. en DRIESEN P. 2021: Eindverslag – Kerkom bij Sint Truiden, zone 1 Heusdenstraat, ARON rapport 967, Tongeren.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Heusdenstraat (Sint-Truiden)
Op basis van het aantreffen van enkel postmiddeleeuwse sporen en postmiddeleeuws aardewerk, in samenhang met de afwezigheid van de E- en B-horizont evenals de afwezigheid van diepere sporen, mag er gesteld worden dat – indien er al gesproken mag worden over een archeologische site – deze een zeer lage erfgoedwaarde heeft.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Werfbegeleiding Heusdenstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073147 (Geraadpleegd op )