Gebeurtenis

Opgraving Bornem Nattenhaasdonk

archeologische opgravingen
ID
1073148
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073148

Beschrijving

Het onderzoeksgebied werd geëvalueerd door middel van een vlakdekkende opgraving die op basis van verschillende werkputten van minimaal 8m breed werd uitgevoerd.

De vier werkputten werden stelselmatig aangelegd waarbij hun locatie binnen het onderzoeksgebied er voor gezorgd heeft dat men steeds nog de grond kan stockeren op de delen die (nog) niet open liggen. De gemiddelde vlakhoogte op het terrein is 1,82m TAW. Het laagste punt is 1,59m TAW en het
hoogste is 1,96m TAW.

Auteurs :  ABO NV
Datum  : 15-02-2021

Bronnen

Bron: NIJSSEN E. 2021: Sporen van laatmiddeleeuwse landindeling te Nattenhaasdonk, Bornem (Antwerpen), ABO archeologische rapporten 948, Gent.
Type: literatuur
Datum: 2021


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Nattenhaasdonk (Bornem)
De uitgevoerde vlakdekkende opgraving bracht in het totaal 40 archeologische sporen aan het licht bestaande uit een aantal kuilen en verschillende greppels met zowel een noord-zuid als een oost-west oriëntatie.