Gebeurtenis

Vooronderzoek Dries 42

metaaldetectie, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1073150
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073150

Beschrijving

De veldkartering vond plaats op vrijdag 18 september 2020. De terreinen werden tweemaal en door twee verschillende personen met een metaaldetector geprospecteerd op de locatie van de proefsleuven. Hierbij werd er zowel gewerkt ter hoogte van het maaiveld als ter hoogte van de aanleg van het archeologisch vlak. De vondsten werden ingemeten met het GPS-toestel.

Het proefsleuvenonderzoek vond ook plaats op vrijdag 18 september 2020. De sleuven werden aangelegd door middel van een kraan op rupsbanden met een gladde kraanbak van 2m breed. De teelaarde werd laagsgewijs verdiept tot op het archeologische niveau. Bij het verdiepen van de teelaarde werd elke laag afgespeurd op eventuele vondsten. De sleuven en aangetroffen sporen werden gedocumenteerd door middel van overzichtsfoto’s. Verspreid over het terrein werden enkele profielputten aangelegd, teneinde een goed beeld te verkrijgen van de aanwezige bodemopbouw. Deze profielen werden gefotografeerd en ingetekend.

Auteurs :  J. Verrijckt bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: DOUCET A. & J. VERRIJCKT 2020: Nota Proefsleuvenonderzoek Merchtem - Dries Verslag van Resultaten, Rapport Nr. 0437, Beerse
Type: literatuur
Datum:
Toelichting:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Dries 42 (Merchtem)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Dries 42 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073150 (Geraadpleegd op )