Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Schanslaan

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1073154
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073154

Beschrijving

In totaal werden 5  proefsleuven (waarvan 2 onderbroken) en een kijkvenster aangelegd. In totaal werd 1376 m² onderzocht. Er werden 7 sporen aangesneden waarvan de meeste recent of natuurlijk bleken te zijn. ER zijn 2 losse vondsten geregistreerd. In alle werkputten werden bodemprofielen aangelegd. De bodemopbouw is vrijwel overal te herleiden tot een A-B-C horizont. 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Bronnen

Bron: LAMBERTS M. & COENAERTS J. 2020: Prospectie met ingreep in de bodem langs de Schanslaan te Borsbeek. Nota. Verslag van de Resultaten, ABO Archeologische Rapporten 342, Gent.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Schanslaan (Borsbeek)
Naar aanleg van de aanleg van een bufferbekken werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een proefsleuvenonderzoek. Dit onderzoek leverde geen relevante archeologische sporen noch vondsten op.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Proefsleuvenonderzoek Schanslaan [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073154 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.