Gebeurtenis

Vooronderzoek Kruisveld

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1073155
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073155

Beschrijving

Dit perceel werd in het kader van rioleringswerken afgegraven en ingenomen als werfzone voor grondverbetering. 
Het archeologisch potentieel werd ingeschat door middel van een landschappelijk booronderzoek, verkennende boringen en proefsleuven. 

Bron     : DE RIJCK. 2020
Auteurs :  Brion, Marc
Datum  : 16-02-2021

Bronnen

Bron: DE RIJCK, A., 2020: Evaluatie van het bodemarchief aan de hand van landschappelijke boringen, verkennende boringen en proefsleuvenonderzoek langs het Kruisveld-Annecylaan te Kraainem (prov. Vlaams-Brabant), ABO archeologische rapporten 1161, Aartselaar.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kruisveld (Kraainem)
Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem