Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Waterstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073156
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073156

Beschrijving

Er werden tien werkputten (acht proefsleuven en twee kijkvensters) aangelegd. Op het merendeel van het terrein lagen de proefsleuven parallel aan elkaar, hadden ze een breedte van 2 m en werden de sleuven machinaal aangelegd. Enkel werkput 3 wijkt af van deze methode vanwege de niet-onderzoekbare toestand van het terrein. In de plaats werd er een 5 m brede sleuf aangelegd met een noordoost zuidwest oriëntering. Verder moest werkput 7 ingekort worden en met een knik aangelegd worden door de aanwezigheid van een rij te behouden bomen en om de werftoegang te vrijwaren. Het archeologisch niveau bevond zich tussen 77 en 159 cm onder het maaiveld of op een hoogte tussen 17,38 en 16,56 m TAW. Dit verschil in hoogte is te wijten aan de verschillende verstoringsdieptes doorheen het terrein. In totaal werden er 29 sporen geregistreerd. Er werd een oppervlakte opengelegd van 685,44 m². Dit is 8,70 % van de te onderzoeken zone. Door middel van kijkvensters werd een oppervlakte opengelegd van 169,73m². Dit is 2,15 % van de te onderzoeken zone. Dit betekent dat 10,15 % van de te onderzoeken zone onderzocht werd, ondanks de verschillende niet onderzoekbare zones. De site kent geen complexe verticale stratigrafie. Er werden acht bodemprofielen geregistreerd, die min of meer een gelijke bodemopbouw vertonen. Bovenaan werden 1 tot 5 ophogingspakketten (15 tot 90cm dik) vastgesteld. In 3 profielen was nog een begraven A-horizont zichtbaar (10 tot 60cm dik). In 3 profielen was de overgang tussen de B- en C-horizont waar te nemen. Onderaan tekende zich de C-horizont af. Er zijn geen vondsten ingezameld. 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Bronnen

Bron: GYESBREGHS D. 2020: Nota Schilde-Waterstraat, Rapporten All-Archeo bvba 1100, Bornem.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Waterstraat 205 (Schilde)
Naar aanleiding van een geplande woonverkaveling werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een proefsleuvenonderzoek. Dit onderzoek bracht geen relevante archeologische sporen noch vondsten aan het licht.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Proefsleuvenonderzoek Waterstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073156 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.