Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Plantin Moretuslei 102-108

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073157
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073157

Beschrijving

Gefaseerd proefsleuvenonderzoek. Het onderzoek van fase 1 werd uitgevoerd na het uitbreken van de aanwezige parking. Er werden binnen het onderzoeksgebied 7 proefsleuven aangelegd voor een totale oppervlakte van 211 m². Het totale onderzoeksgebied voor proefsleuvenonderzoek van fase 1 omvat 4935 m², waardoor ca. 4,5 % werd onderzocht van het onderzoeksgebied. Er werden tijdens het onderzoek vier profielen gedocumenteerd, respectievelijk in werkput 1, 3, 4 en 6. . In al deze profielen is duidelijk dat de bodem binnen het plangebied zwaar is verstoord door bouwactiviteiten en graafwerkzaamheden in het recente verleden. In geen van de profielen werd een intact bodemprofiel aangetroffen. Het was het niet mogelijk om tijdens het sleuvenonderzoek het vlak overal aan te leggen op dezelfde hoogte. Dit omwille van verstoringen, bestaande kabels en leidingen en omdat er verschillende zware massieven en andere resten uit steen en beton, zoals vloeren, werden aangetroffen. Deze elementen maakten het onmogelijk om telkens tot op het niveau van de moederbodem te graven en een egaal vlak aan te leggen. Het aangelegde vlak bevond zich op een niveau tussen 3,60 m TAW en 5,20 m TAW (ca. 1,70 – 0,30 m –mv). Het maaiveld ligt tussen 5,30 m TAW en 5,50 m TAW. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden in totaal 30 sporen gedocumenteerd die alle in als sub-recent en recent te beschouwen zijn. Op basis van de historische kaarten uit de 19de eeuw kan gesteld worden dat er voor de zone van fase 2 eveneens een zeer lage archeologische verwachting worden opgesteld.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Bronnen

Bron: TERRYN B. 2020: Nota Antwerpen, Plantin Moretus 102. Deel 1: Verslag van de Resultaten, BAAC-Vlaanderen Rapport 1615, Gent.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Plantin en Moretuslei 102-108 (Antwerpen)
Naar aanleiding van de bouw van een nieuw winkelpand, werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een proefsleuvenonderzoek. Dit toonde aan dat de ondergrond danig verstoord was en geen potentieel meer bood voor archeologische kenniswinst.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Proefsleuvenonderzoek Plantin Moretuslei 102-108 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073157 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.