Gebeurtenis

Vooronderzoek Gent Mendonkdorp 66

waarderend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1073159
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073159

Beschrijving

In functie van de nieuwbouw van een woning werd landschappelijk booronderzoek uitgevoerd. Hierbij kwam een intacte bodemopbouw aan het licht.  Het projectgebied is gelegen in de archeologische zone 'Prehistorische Sitecomplex in alluviale context van de depressie van de Moervaart'. Vervolgens werden 16 waarderende boringen uitgevoerd. Hierbij werden geen steentijdindicatoren aangetroffen.

Bron     : SWAELENS C. 2020: Nota Mendonk. Mendonkdorp 66, Gent.
Auteurs :  Zeebroek, Inge
Datum  :

Bronnen

Bron: SWAELENS C. 2020: Nota Mendonk. Mendonkdorp 66, Gent.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Mendonkdorp 66 (Gent)
Op de locatie was er een verwachting naar steentijd. Het waarderende booronderzoek leverde geen vondsten op.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Gent Mendonkdorp 66 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073159 (Geraadpleegd op )