Gebeurtenis

Proefsleuvenondezoek Over d'Aa 139

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073161
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073161

Beschrijving

Er werd gewerkt met 3 parallelle en continue proefsleuven. De proefsleuven zijn quasi oost-west georiënteerd, evenwijdig met de zuidelijke perceelsgrens. De sleuven hebben een breedte van 2 m en een onderlinge afstand van 15 m van middelpunt tot middelpunt. Er werden drie kijkvensters aangelegd. De onderzochte oppervlakte beslaat 609,98 m2, verdeeld over 563,15 m2 in parallelle proefsleuven en 46,83 m2 kijkvenster. Er werd ten opzichte van de voor onderzoek beschikbare oppervlakte een dekkingsgraad van 12,7 % bereikt, verdeeld in 11,7 % proefsleuven en 1 % kijkvensters. 

Auteurs :  Fodio bvba
Datum  : 17-02-2021

Bronnen

Bron: DE BEENHOUWER J., GEELEN N. & ARCKENS M. 2020: Nota Essen Over d'Aa 139. Resultaten van het uitgesteld archeologisch vooronderzoek, Fodio Folio 73, Wijnegem
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Over d'Aa 139 (Essen)
Naar aanleiding van een geplande woonverkaveling werd binnen het projectgebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een proefsleuvenonderzoek. Buiten de resten van een 17de-eeuwse kleinschalige boerderij in de zuidoostelijk hoek van het terrein, werden geen relevante archeologische sporen of vondsten waargenomen.