Gebeurtenis

Opgraving Pastoriestraat

palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen
ID
1073166
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073166

Beschrijving

De zone voor onderzoek omvat een oppervlakte van ca. 3050m². In deze zone werden tijdens het proefsleuvenonderzoek paalsporen, greppels en grachten teruggevonden uit de volle middeleeuwen.
De opgravingszone werd opgegraven en onderzocht in 5 werkputten. Het archeologisch vlak werd opgeschoond. Alle sporen kregen een uniek nummer, werden beschreven en geregistreerd via foto’s en opmetingen.

De opmetingen werden handmatig uitgevoerd waarbij het meetsysteem opgemeten werd met een GPS-aangestuurd systeem met precisie van 1cm. De teelaarde, het aangelegde vlak, de sporen en de storten werden onderzocht met een metaaldetector van het type XP Deus, dit leverde geen relevante archeologische vondsten op.
De grondsporen werden geregistreerd, gecoupeerd en onderzocht. Er werden tijdens het onderzoek 21 inventarisnummers uitgedeeld aan vondstmateriaal (inv. 1 tem 21). Daarnaast werden nog 15 inventarisnummers uitgedeeld aan stalen, waaronder 5 pollenbakken (inv. 1 tem 5), 6 grondstalen (inv. 6 tem 11) en 4 houtskoolmonsters (inv. 12 tem 15).
Er werden twee profielen geplaatst om de bodemopbouw te omschrijven. Profiel 1 bevindt zich in het noordwesten van het terrein, profiel 2 in het zuidoosten. De hoogte van de opgravingszone op maaiveldniveau is algemeen vrij vlak en schommelt tussen +8.6m en +8.8m TAW. In het grootste deel van het terrein werd het archeologisch niveau aangelegd op de overgang van de B naar C-horizont. Op deze contactzone tekenden de archeologische sporen zich duidelijk af en indien nodig werd plaatselijk naar een tweede vlak verdiept. In het noordelijk deel ontbrak deze B-horizont, hier werd het archeologisch niveau aangelegd op de donkergele C-horizont, op een diepte van ca. 40cm onder het maaiveld.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M., FONTEYN P. & WYNS G. 2021: Roksem Pastoriestraat Eindverslag – Verslag van Resultaten, Moerbeke-Waas.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Pastoriestraat (Oudenburg)
In de opgravingszone werden sporen van landelijke bewoning aangetroffen die op basis van het teruggevonden vondstmateriaal kunnen gedateerd worden in de metaaltijden en volle middeleeuwen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Pastoriestraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073166 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.