Gebeurtenis

Opgraving Devlemincklaan

archeologische opgravingen
ID
1073167
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073167

Beschrijving

Tijdens de archeologische opgraving werd een oppervlakte van ca. 182 m² onderzocht.

Het onderzochte terrein werd opgegraven in 1 werkput. Het maaiveld bevindt zich op 44,789 m +TAW. De diepte van de schuilkelder werd bereikt op een diepte van ca. 2,60 m diepte t.o.v. dit maaiveld. Het vlak werd ca. 20 cm dieper aangelegd, op 41,998 m +TAW.

De schuilkelder werd integraal opgegraven.

De opgraving betreft enkel de schuilkelder uit de Tweede Wereldoorlog. Andere archeologische sporen, noch structuren, werden niet aangetroffen. De schuilkelder werd zowel aan de binnen- als aan de buitenkant onderzocht en geregistreerd.

Tijdens het onderzoek werden geen vondstnummers uitgedeeld. Binnen de schuilkelder werden enkel verschillende fragmenten van een houten constructie(s) en planken aangetroffen. De planken zijn mogelijk afkomstig van (fruit)bakken die in de houten constructie konden geplaatst worden. De houten planken werden niet gerecupereerd, aangezien ze archeologisch gezien weinig waarde hebben.

Auteurs :  ARCHEBO bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: CLAESEN J. et al. 2021: Eindverslag Halle – Devlemincklaan, ARCHEBO rapport 2018A35, Kortenaken.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger

Vooronderzoek Devlemincklaan

Devlemincklaan (Halle)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Devlemincklaan (Halle)
Er werd een schuilkelder uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Devlemincklaan [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073167 (Geraadpleegd op )