Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Molenstraat 125 OLV Waver

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1073172
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073172

Beschrijving

Tijdens het landschappelijk booronderzoek is een boorgrid van 50 x 40 m gehanteerd. Er werden 5 boringen uitgezet met een Edelmanboor van 7cm diameter. Er werden geen stalen ingezameld. Vervolgens werden 3 parallelle proefsleuven en 2 kijkvensters uitgegraven. In totaal werd er 726 m² onderzocht door middel van het proefsleuvenonderzoek, waarvan 37 m² in kijkvensters. Dit komt overeen met 12,5 % van de totale oppervlakte van het plangebied. Verspreid over het terrein werden enkele profielputten aangelegd, teneinde een goed beeld te verkrijgen van de aanwezige bodemopbouw. Deze profielen werden gefotografeerd en ingetekend. Een beperkt bewaarde B-horizont werd lokaal aangetroffen in het zuidwesten van het plangebied, echter elders is er in de meeste gevallen sprake van een AC-profiel met een dikke antropogene A-horizont. Richting het noordoosten is de C-horizont natter. Het bodemtype is gekarteerd als matig nat zand (Zdc) en OB. Er werden 5 spoornummers uitgedeeld. Naast 1 natuurlijk en 1 recent spoor zijn nog 3 greppels of slootvullingen waargenomen. Er zijn geen vondsten geregistreerd en er zijn geen stalen genomen. 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Bronnen

Bron: PEPERMANS J., VERRIJCKT J. & WIJNEN J. 2020: Nota Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Molenstraat 125. Verslag van de Resultaten, Rapport nr. 0489, Beerse.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Molenstraat 125 (Sint-Katelijne-Waver)
Naar aanleiding van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd binnen het projectgebied. Dit onderzoek bestond uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Er werden geen relevante archeologische sporen of vondsten waargenomen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Molenstraat 125 OLV Waver [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073172 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.