Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Lakborslei 339

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073173
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073173

Beschrijving

Voor de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek werd er om verschillende redenen afgeweken van de vooropgestelde onderzoeksstrategie en het indicatief proefsleuvenplan. De totale uitgevoerde sleufoppervlakte bedraagt uiteindelijk 300 m² (5,1%). Echter als we de oppervlakte van de zone met de ophoging (855 m²) en de werfweg (841 m²) aftrekken van de totale oppervlakte (5.793 m²) werd er 29 % onderzocht van wat mogelijk was. Er werden geen kijkvensters aangelegd vanwege de aangetroffen diepgaande verstoringen. Verspreid over het terrein werden in de vier uitgevoerde proefsleuven in totaal zes profielen aangelegd om inzicht te krijgen in de bodemopbouw en de verstoringsgraad ter hoogte van het onderzoeksgebied. De profielen (buiten het vroegere zwembad) vertoonden allemaal een AC-profiel en ligt in de lijn van de verwachtingen van de kartering op de bodemkaart van een bodemtype OB. Er zijn geen sporen waargenomen en er werden geen stalen genomen. 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Bronnen

Bron: BELDÉ G. 2020: Archeologische evaluatie van het bodemarchief langs de Lakborslei 339, te Deurne (Prov. Antwerpen), ABO archeologische rapporten 1409, Aartselaar.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Lakborslei 339 (Antwerpen)
Naar aanleiding van geplande werken met een diepgaande bodemingreep werd het projectgebied onderworpen aan een proefsleuvenonderzoek. De bodem bleek echter danig verstoord zodat geen relevante archeologische sporen meer aanwezig waren.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Proefsleuvenonderzoek Lakborslei 339 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073173 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.