Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Vaartstraat 12

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1073176
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073176

Beschrijving

Binnen het plangebied werden vier landschappelijke boringen uitgevoerd volgens het te hanteren boorgrid, met een Edelmanboor van 7 cm diameter. Tijdens het landschappelijk booronderzoek werden geen vondsten gedaan of sporen aangetroffen. Er werden geen stalen ingezameld. Landschappelijke boringen hebben uitgewezen dat een archeologisch niveau zich bevindt op een diepte tussen ca. 45 en 60 cm. In totaal werden 5 min of meer parallelle proefsleuven aangelegd. Er werd ca. 433 m² aangelegd wat overeenkomt met ca. 12,4% van de totale oppervlakte van het plangebied. Verspreid over het terrein werden vijf bodemprofielen aangelegd. Over het algemeen werd een AC-bodemprofiel aangetroffen. De bodem was vrij nat en staat gekarteerd wals Zdg. Het archeologisch niveau situeert zich tussen 50 à 70 cm -mv wat grotendeels overeenkomt met de resultaten van het landschappelijk bodemonderzoek. Er zijn geen vondsten geregistreerd en er gebeurde geen staalname. 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Bronnen

Bron: VAN BAVEL J. & VERRIJCKT J. 2020: Nota Geel, Vaartstraat: Verslag van de Resultaten, Rapport nr. 0495, Beerse
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Vaartstraat 12 (Geel)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Er werden geen relevante archeologische sporen waargenomen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Vaartstraat 12 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073176 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.