Gebeurtenis

Proefsleuven Heirbaan Burcht

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073177
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073177

Beschrijving

Er werden 4 werkputten (2 proefsleuven en 2 kijkvensters) aangelegd. De proefsleuven lagen parallel aan elkaar, hadden een breedte van 2 m en een noord-zuid oriëntatie, al werd de tweede sleuf licht aangepast aangelegd aangelegd om zo enkele obstakels op het westelijke deel van het onderzoeksgebied te vermijden. Het archeologisch niveau bevond zich tussen 57 en 109 cm onder het maaiveld of op een hoogte tussen 10,89 en 10,37 m TAW. De proefsleuven dekten een oppervlakte van 207,57 m². Dit is 10,86 % van de te onderzoeken zone. Door middel van kijkvensters werd een oppervlakte opengelegd van 71,73 m². Dit is 3,75 % van de te onderzoeken zone. Dit betekent dat in totaal 14,61 % van de te onderzoeken zone onderzocht werd. De site kent geen complexe verticale stratigrafie. Er werden twee bodemprofielen geregistreerd, die min of meer een gelijke bodemopbouw vertonen: OPG van 10 tot 40cm - Ap (1 en 2) - C-horizont. In totaal werden er 63 sporen geregistreerd. Er werden geen vondsten aangetroffen en er werden geen stalen genomen.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Bronnen

Bron: GYESBREGHS D. 2020: Nota Burcht-Heirbaan, Rapporten All-Archeo bvba 1116, Bornem.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Heirbaan (Zwijndrecht)
Naar aanleiding van een geplande woonverkaveling werd het projectgebied onderworpen aan een archeologisch vooronderzoek bestaande uit een proefsleuvenonderzoek. Dit geeft aan dat op het terrein archeologische sporen aanwezig zijn die vermoedelijk dateren uit de Romeinse tijd of de middeleeuwen en de nieuwste tijd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Proefsleuven Heirbaan Burcht [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073177 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.