Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Spijker

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073181
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073181

Beschrijving

Er zijn 3 parallelle proefsleuven van 2 m breed uitgegraven parallel met de straat. De tussenafstand bedroeg telkens 15 m. Er is 1 kijkvenster uitgegraven. In totaal is ca. 516 m² opengelegd. Dit is iets lager dan de beoogde 546 m2 op basis van het totale oppervlak van het te onderzoeken terrein. Profielputten zijn aangelegd in alle werkputten. Deze 3 profielen vertonen een A/C bodemprofiel. In totaal zijn 91 sporen aangetroffen waaronder acht lagen, 22 verstoringen, twee spitsporen, acht natuurlijke sporen en 51 paalkuilen. Er is slechts 1 vondst geregistreerd.

Auteurs :  LaRes BVBA
Datum  :

Bronnen

Bron: REUSENS R. & HEIRBAUT E. 2020: Proefsleuvenonderzoek aan de Spijker te Essen. Deel I, LAReS-rapport 380, Halle-Zoersel.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Spijker 22-26 (Essen)
Naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de sloop van gebouwen en de bouw van een supermarkt met ondergrondse parkeergarage, is een voorafgaandelijk archeologisch onderzoek uitgevoerd bestaande uit een proefsleuvenonderzoek. De aanwezigheid van archeologische sporen en resten uit de metaaltijden werd vastgesteld.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Spijker [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073181 (Geraadpleegd op )