Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Drie Eikenstraat 633

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1073182
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073182

Beschrijving

Binnen het plangebied werden negen boringen uitgevoerd met een Edelmanboor van 7 cm diameter. Tijdens het landschappelijk booronderzoek werden geen vondsten gedaan of sporen aangetroffen. Vrijwel alle boringen vertoonden een A/C-profiel. De boringen hebben uitgewezen dat het archeologische niveau zich bevindt op een diepte tussen circa 15 en 50 cm-mv. Er werden geen stalen ingezameld en er is ook geen nood aan conservatie. Vervolgens werden 9 parallelle proefsleuven van 2 m breed en 7 kijkvensters uitgegraven binnen het plangebied. Er werd in totaal 2.329 m² aangelegd wat overeenkom met ca. 16% van de totale oppervlakte van de bodemingreep. Verspreid over het terrein werden er verscheidene bodemprofielen aangelegd en geregistreerd. Allen vertoonden een AC-bodemprofiel. De maaiveldhoogtes situeren zich tussen 10,33 en 11,96 m +TAW. De vlakhoogtes situeren zich tussen 9,79 en 11,43 m +TAW. Beide geven inderdaad weer dat het oostelijke en zuidelijke gedeelte van het plangebied hoger is gelegen dan het noordwestelijke gedeelte van het plangebied. Er gebeurde geen staalname. 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Bronnen

Bron: VAN BAVEL J. & VERRIJCKT J. 2020: Nota Edegem, Vaccinopolis: verslag van de resultaten, Rapport nr. 0512, Beerse.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Drie Eikenstraat 663 (Edegem)
Naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw van een onderzoeksinrichting, werd het projectgebied onderworpen aan een archeologisch vooronderzoek. Dit onderzoek bestond uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Er werden geen relevante archeologische sporen waargenomen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Drie Eikenstraat 633 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073182 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.