Gebeurtenis

Proefsleuven Vorselaarsebaan

metaaldetectie, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073184
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073184

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek vond plaats op een site met een eerder complexe sterk variërende verticale stratigrafie. Er werden in totaal 9 proefsleuven van 1,8m breed aangelegd waarbij de proefsleuven 1, 2, 3, 6, 7, 8 en 9 noordoostzuidwest georiënteerd zijn en de proefsleuven 4 en 5 noordwest-zuidoost. Er werden enkele kijkvensters aangelegd om de schijnbare afwezigheid van sporen na te gaan. De onderzoekbare zone was aanzienlijk beperkt van ca. 7334m², naar ca. 5484m². Hiervan werd ca. 590m² (10,8%) onderzocht door middel van proefsleuven en ca. 18m² (0,3%) door middel van kijkvensters. De vooropgestelde dekkingsgraad van 12,5% zoals opgenomen in de Code van Goede Praktijk werd hiermee net niet behaald (11,1%). Er kon echter een goede inschatting gemaakt worden van het archeologisch potentieel dat in dit geval duidelijk negatief bleek te zijn. De aangelegde vlakken en de storten van de sleuven en sporen werden zonder resultaat onderzocht met een metaaldetector. Er werden geen archeologische sporen noch vondsten geregistreerd. Er gebeurde geen staalname. In totaal werden 7 referentieprofielen geplaatst, verspreid over het gehele terrein. Deze tonen een sterk variërende bodem aan waarbij enerzijds sprake is van sterke en diepgaande verstoringen, maar ook van plaatselijke ophogingen. In sommige gevallen werd zeer plaatselijk een bedolven deels bewaarde podzol vastgesteld, terwijl voor het grootste deel sprake is van een AC-profiel, waarbij al dan niet nog een teelaardepakket aanwezig is. De proefsleuven werden aangelegd op één archeologisch niveau, namelijk de C-horizont. Deze bevond zich ca. 50 tot 220cm onder het huidige maaiveldniveau. De C-horizont bevindt zich in het noorden op ca. +13,5m TAW, in het oosten op ca. +13,8m TAW, in het zuiden op ca. +13,8m TAW en in het westen op ca. +13,8m TAW. 

Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M. & FONTEYN P. 2020: Nota Herentals Vorselaarsebaan. Verslag van de resultaten, Moerbeke-Waas.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Vorselaarsebaan (Herentals)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor werken met een bodemingreep, werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd binnen het plangebied, bestaande uit een proefsleuvenonderzoek. Er werden geen relevante archeologische sporen waargenomen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuven Vorselaarsebaan [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073184 (Geraadpleegd op )