Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Boeretang 190-200

waarderend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1073186
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073186

Beschrijving

Het onderzoeksgebied ligt in een bedrijventerrein met onderzoeksreactor, dit brengt specifieke restricties en preventieve handelingen met zich mee. Wegens die geldende veiligheidsmaatregelen zijn er geen terreinfoto’s genomen. Er werden verspreid over de drie kleine advieszones in de noordelijke zone acht landschappelijke boringen uitgevoerd met een Edelmanboor van 7cm diameter. De maximale ingreepdiepte betreft 2,9 m. Rekening houdend met de bufferzone van 20 cm, is de maximale verstoringsdiepte 3,1 m. In 3 van deze boringen werd nog een gave bodemopbouw vastgesteld wat mogelijkheden bood voor de aanwezigheid van een steentijdsite. Rond deze boringen werd een waarderend archeologisch booronderzoek uitgevoerd met een nieuw boorgrid van 5 x 6 m. De afstand tussen de raaien is 5 m en 6 m tussen de boringen onderling. Het grid wordt zo ingepland zodat het toelaat voldoende gefundeerde uitspraken te doen over het onderzochte gebied. De gebruikte (combi)boor is van het type Edelmann en heeft een boorkop van minstens 12 cm. De opgeboorde sedimenten werden verzameld en gezeefd op een maaswijdte van max. 2 mm. Op deze manier werden 50 boringen uitgevoerd. 

Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Bronnen

Bron: SCHELKENS N., OP DE Beeck S. & PERDAEN Y. 2021: Nota Mol, Boeretang 190-200. Deel 1: verslag van de resultaten, BAAC Vlaanderen Rapport 1666, Gent.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Boeretang 190-200 (Mol)
Naar aanleiding van geplande stedenbouwkundige activiteiten met bodemingreep, werd in die noordelijke deel van het plangebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een waarderend archeologisch booronderzoek.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Boeretang 190-200 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073186 (Geraadpleegd op )