Gebeurtenis

Vooronderzoek Weefstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1073188
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073188

Beschrijving

Naar aanleiding van de bouw van een politiekantoor met bijhorende ondergrondse parking, aanleg van groenzones en parking werd een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd. Het onderzoek bestond uit 6 landschappelijke boringen en 4 proefsleuven. Het archeologisch relevante niveau situeert zich op een diepte tussen 55 cm tot en 70 cm onder het maaiveld. 
Een deel van het terrein was al verstoord door de aanleg van een gasleiding. 

Bron: DINGENS, L., 2020: Nota: Resultaten van het archeologisch vooronderzoek aan de Weefstraat in Nazareth, Studiebureau Archeologie bvba, Tienen.
Auteurs: Brion, Marc
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: DINGENS, L. 2020: Nota: Resultaten van het archeologisch vooronderzoek aan de Weefstraat in Nazareth, Studiebureau Archeologie bvba, Tienen.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Weefstraat 2 (Nazareth)
Naar aanleiding van de bouw van een politiekantoor met bijhorende ondergrondse parking, de aanleg van een groen- en parkeerzone werd een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vooronderzoek Weefstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073188 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.