Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Clemenceaustraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1073191
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073191

Beschrijving

Tijdens het landschappelijk booronderzoek werden verspreid over het terrein 11 boringen uitgezet, deels met een kernboor en algemeen met een Edelmanboor van 7 cm diameter. Op de meeste plaatsen werd immers minimaal een AC-profiel aangetroffen en in drie boringen was nog een B-horizont aanwezig. De vastgestelde verstoringen zijn beperkt en lokaal. Het archeologisch leesbare niveau bevindt zich onder het antropogeen aangetaste pakket of onder de B-horizont en bevindt zich op een diepte van zo’n 50 à 93 m-mv. Wat het proefsleuvenonderzoek betreft, kon de noordwestelijke hoek van het terrein niet onderzocht worden wegens aanwezige verharding, fundering en infrastructuur. Enkel een kleine zone binnen de met steenslag verharde zone was vrij van obstakels en verharding. Daar werd een T-vormige sleuf aangelegd. Daarnaast was er ook in de zuidwestelijke hoek van het terrein een verharding aanwezig waardoor proefsleuvenonderzoek onmogelijk was in deze zone. Volgens de aangepaste strategie werden in totaal 5 proefsleuven aangelegd, aangevuld met 3 kijkvensters. In totaal werd op deze manier een oppervlakte van 940 m² onderzocht. Er zijn 21 sporen geregistreerd en 3 vondsten. Er zijn geen stalen genomen. 

Auteurs :  ABO NV
Datum  :

Bronnen

Bron: LAMBERTS M. & PELSMAEKERS S. 2021: Archeologische evaluatie van het bodemarchief aan de hand van landschappelijke boorondezoek en proefsleuven t.h.v. de Clemenceaustraat te Sint-Katelijne-Waver. Nota. Verslag van de resultaten, ABO Archeologische Rapporten 1440, Aartselaar.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Clemenceaustraat (Sint-Katelijne-Waver)
Naar aanleiding van de de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling met wegenis werd binnen het projectgebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Clemenceaustraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073191 (Geraadpleegd op )