Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Boschberg

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073193
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073193

Beschrijving

Er werden 15 parallelle NWZO georiënteerde, 1,80m brede sleuven met een tussenafstand van ca.12m, aangelegd met als doel de ondergrond archeologisch in kaart te brengen. De oppervlakte van het te onderzoeken terrein bedroeg ca. 19.100m². Hiervan werd 2159m² onderzocht, hetzij
11,5% van het onderzoekbare terrein. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden verspreid over het terrein 16 profielen aangelegd en geregistreerd. Zoals aangegeven op de bodemkaart zijn er over het hele terrein zeer dikke ploeglagen (Ap1 en Ap2) aanwezig (plaggenbodem). In sommige profielen was nog een restant van een E- en een B-horizont bewaard, elders ging het om A/C-bodemprofielen. Het bodemtype varieert volgens de bodemkaart van OB, Zdm, Sem, Zcm en Zam. Er zijn 21 spoornummers uitgedeeld nl. enkele grachten en greppels, enkele kuilen, (recente) paalsporen en natuurlijke sporen. Er zijn meerdere vondsten verzameld zowel uit het vlak als uit de sporen. Er zijn geen stalen genomen. 

Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

Bronnen

Bron: VAN RENSBERGEN J.2021: Nota. Verslag van de resultaten. Proefsleuvenonderzoek Balen - Boschberg (prov. Antwerpen), Ingelmunster.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Bosberg (Balen)
Naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling met wegenis, werd binnen het projectgebied een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Dit leverde slechts een beperkt aantal archeologische sporen op aan de rand van het plangebied.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Boschberg [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073193 (Geraadpleegd op )