Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Weynesbaan

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1073198
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073198

Beschrijving

Het landschappelijk booronderzoek werd uitgevoerd in verschillende zones waar voor de rioleringswerken, werken met een bodemingreep gepland waren. Deze boringen werden in een verspringend driehoeksgrid van ca. 20 x 24 m uitgezet en uitgevoerd met een edelmanboor met een diameter van 7cm. In totaal werden verspreid over de 4 zones 24 boringen geplaatst. Enkel in zone C werd overgegaan tot een verkennend archeologisch booronderzoek vanwege de goed bewaarde bodemopbouw rond 2 van de landschappelijke boorpunten. Er werden 24 boringen uitgezet met een Edelman boor van 10 cm diameter in een verspringend driehoeksgrid van 10m x 12m. Hierbij is 10m de afstand tussen de raaien en 12m de afstand tussen de boringen op een raai. De boorstalen werden achteraf nat gezeefd op een maaswijdte van 2 mm. De afwezigheid van een steentijdsite liet toe onmiddellijk te starten met een proefsleuvenonderzoek. Er werden 4 parallelle proefsleuven aangelegd, uitgebreid met 2 kijkvensters. In totaal werd op die manier ca 298 m² van de totale oppervlakte van het terrein (5.450 m²) onderzocht. Dit geeft een totaal dekkingspercentage van 13,4%, namelijk 10,9% voor de sleuven en 2,5% voor de kijkvensters. 

Auteurs :  ABO NV
Datum  :

Bronnen

Bron: CLEDA B. 2021: Archeologische evaluatie van het bodemarchief aan de Weynesbaan te Rijmenam (Provincie Antwerpen). Nota. Verslag van resultaten landschappelijk booronderzoek, verkennend booronderzoek, proefsleuvenonderzoek, ABO Archeologische Rapporten 1280, Aartselaar.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Weynesbaan (Bonheiden)
Naar aanleiding van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de uitvoer van rioleringswerken, werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in verschillende zones waar werken met een bodemingreep gepland werden. Dit onderzoek bestond uit een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd in al deze zones, een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek in een van deze zones.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Weynesbaan [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073198 (Geraadpleegd op )