Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Hoekstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1073199
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073199

Beschrijving

Het landschappelijk booronderzoek bestond uit 6 boringen die geen intact bewaard bodemprofiel aanduidden zodat overgegaan werd tot het proefsleuvenonderzoek. Er werden 3 parallelle N.-Z georiënteerde proefsleuven van 1,8 m breed uitgegraven aangevuld met enkele kijkvensters. De zone van de geplande werken is ca. 5640m² groot. Langs de beekrand werd een buffer aangehouden (ca. 735m²) en ook een deel van het bosje blijft behouden (ca. 715m²). Hierdoor is de onderzoekbare zone ca. 4190m² groot. Hiervan werd ca. 535m² (12,8%) onderzocht door middel van proefsleuven, en 84m² (2%) door middel van kijkvensters. 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M. & WYNS G. 2021: Nota Booischot Den Hoek. Verslag van Resultaten, 2020-198, Moerbeke-Waas.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hoekstraat (Heist-op-den-Berg)
Naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling met wegenis, werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd binnen het projectgebied. Dit onderzoek bestond uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Hoekstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073199 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.