Gebeurtenis

Werfbegeleiding Slakkenstraat

controle van werken
ID
1073202
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073202

Beschrijving

Aangezien de graafwerkzaamheden op het terrein niet doorlopend plaats vonden, werd de begeleiding georganiseerd op oproepbasis, met veelvuldig contact tussen opdrachtgever en uitvoerder. Bij de sloop van het ondergrondse muurwerk en het gebruik van een puinbak was de zichtbaarheid vaak minimaal. Daarom zijn op de eerste dag van de begeleiding van de sloopwerkzaamheden naast de sloop ook zes profielputten gegraven, om grip en een goed inzicht te krijgen op de bodemopbouw en de verstoringsdiepte in het gebied.  De totale gedocumenteerde oppervlakte in deze profielputten bedraagt 47,06 m2 . In elke profielput is een profiel gedocumenteerd.

Aangezien de profielputten hun nut bewezen hadden, werd voor de resterende begeleiding eenzelfde methodiek gevolgd, met name het aanleggen van een leesbaar vlak in de beschikbaar gekomen ruimte, een soort van proefsleuf met andere woorden, met een totale oppervlakte van 279,50 m2.  

Tot slot zijn, na afronding van de sloopwerkzaamheden en het afvoeren van de bergen bouwpuin, ter plaatse van de overige gesloopte gebouwen nog vier smalle sleuven aangelegd, met in elke sleuf twee tot drie gedocumenteerde profielkolommen.

In totaal is in het plangebied 736,93 m² gedocumenteerd.

Vondsten zijn niet aangetroffen. Archeologisch relevante sporen waren niet aanwezig.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Bronnen

Bron: VAN DER VEKEN B. en PAULUSSEN R. 2021: Lanklaar, Slakken, gemeente Dilsen‐Stokkem. Verslag van een sloopbegeleiding, VEC Rapport 115, Geel.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Slakkenstraat (Dilsen-Stokkem)
Buiten recente verstoringen zijn tijdens het archeologisch onderzoek geen sporen geregistreerd. Vondstmateriaal is niet aangetroffen. Er is geen vindplaats aanwezig binnen het plangebied.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Werfbegeleiding Slakkenstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073202 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.