Gebeurtenis

Opgraving Florivalstraat

opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling
ID
1073205
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073205

Beschrijving

Er werd 1 werkput aangelegd met een totale oppervlakte van 1298,69 m².

Het opgravingsvlak werd aangelegd met behulp van een kraan. Er werden overzichtsfoto’s gemaakt van het opgravingsvlak. De werkput werd ingetekend door middel van een GPS en gedocumenteerd aan de hand van beschrijvingen. Sporen-, foto- en vondstenlijsten werden digitaal geregistreerd in het veld. Gebruik makend van een GIS omgeving werden de verzamelde data verwerkt tot een gedetailleerd en overzichtelijk grondplan.

Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Bronnen

Bron: NOTE K., STEENHOUDT M. en PAWELCZAK P. 2020: Eindverslag. Opgraving met het oog op wetenschappelijke vraagstelling Huldenberg, Florivalstraat, BAAC Vlaanderen Rapport 1543, Gent.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Florivalstraat 40 (Huldenberg)
De initiatiefnemer heeft ter voorbereiding van de aanleg van een haag op het terrein graafwerken ondernomen. Aangezien het volledige plangebied van het desbetreffend terrein zich binnen de beschermde archeologische zone van het Ottenburg plateau bevindt, werden de werken stilgelegd. De beschermde archeologische site van het Ottenburg plateau werd niet geraakt door de graafwerken.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Florivalstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073205 (Geraadpleegd op )