Gebeurtenis

Opgraving Abdij van Park - Provisorenhuis

opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling
ID
1073207
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073207

Beschrijving

Naar aanleiding van de restauratie van het Provisorenhuis in de abdij van Park werd een aanvraag ingediend voor de toelating van archeologisch onderzoek met het oog op wetenschappelijke vraagstellingen in de vorm van een opgraving.

Het onderzoek omvat een vlakdekkende opgraving van een site met een complexe verticale stratigrafie.

Tijdens de opgraving werden 160 archeologische sporen geregistreerd in vier werkputten.

In WP1 zijn twee archeologische vlakken aangelegd. Vlak 1 werd aangelegd op een diepte van ca. 30 cm onder vloerniveau. Na registratie van de vloer op dit vlak werd verder verdiept tot op de diepte van verstoring van de geplande werken (ca. 45 cm). In WP2 werd meteen gegraven tot op de diepte van verstoring. Deze diepte viel hier namelijk samen met een eerste archeologisch vlak, het afbraakniveau van de aanwezige oudere muren. Lokaal werd dieper gegraven voor de rioleringswerken.

Ook op de koer ten oosten van het Provisorenhuis werden enkele sleuven en werkputten gegraven in functie van rioleringswerken.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie

Bronnen

Bron: VANDER GINST V. & SMEETS M. 2021: De archeologische opgraving in het Provisorenhuis (Abdij van Park) te Leuven, Archeo-rapport 492, Tienen.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Abdij van Park 6 (Leuven)
Tijdens de opgraving van het Provisorenhuis werden aanwijzingen van oudere en onderling nog gefaseerde bouwfasen aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Abdij van Park - Provisorenhuis [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073207 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.