Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Kleitkalseide

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1073208
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073208

Beschrijving

Er werden 34 boorpunten in een verspringend driehoeksgrid met een 30 m interval gepland. Drie van de 34 boorpunten bleken niet uitvoerbaar. Door de combinatie van geplande bodemingrepen met lithostratigrafische observaties werd één op drie boringen uitgevoerd tot 1.6 m diep [t.a.v. het maaiveld]. De overige boringen werden we in diepte tot gereduceerd tot 1.2 m. Alle boringen zijn uitgevoerd middels een manuele combinatieboor met kopdoormeter Ø 7 cm. Er zijn twaalf proefsleuven uitgezet in twee verschillende oriëntaties, van telkens 2 m breed en met variabele lengte, met een totale oppervlakte van 1896 m². De oriëntatie is ingegeven door de haakse ligging t.o.v. de [historische] perceelindeling. 

Auteurs :  GATE
Datum  :

Bronnen

Bron: VAN DE VELDE S.., CRUZ F., VERGAUWE R., JACOPS J., WUYTS F. & DEBRANDERE S. 2021: Verslag van Resultaten. Landschappelijk bodemonderzoek 2020L63, Proefsleuvenonderzoek 2021A205. Maldegem Kleitkalseide, Ghent Archaeological Team bv, Bredene.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kleitkalseide (Maldegem)
Naar aanleiding van de herinrichting van woning- en landbouwpercelen als woonzorgcentrum, werd een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Kleitkalseide [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073208 (Geraadpleegd op )