Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Veldstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073212
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073212

Beschrijving

Het onderzoeksgebied werd onderzocht door middel van vier continue werkputten (WP1 t.e.m. WP4) met een breedte van 2 m en een tussenafstand van 15 m (as op as), waarbij gestreefd wordt om een algemene dekkingsgraad van 10% te behalen en vervolgens uit te breiden met 2,5% kijkvensters of volgsleuven om als dusdanig de vooropgestelde 12,5 % te onderzoeken. Het plangebied bezit een oppervlakte van 4153 m². Hiervan werd 512 m² of 12,33 % onderzocht door middel van sleuven (10,15 %) en kijkvensters (2.18%). 

Auteurs :  GATE
Datum  :

Bronnen

Bron: JACOPS J., WUYTS F. & LALOO P. 2021: Nota. Verslag van Resultaten. Proefsleuven 2021A45. Meulebeke Veldstraat 108.Ghent Archaeological Team bv, Bredene
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Veldstraat 108 (Meulebeke)
Naar aanleiding van de uitbreiding van een bestaand fruitbedrijf werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Veldstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073212 (Geraadpleegd op )