Gebeurtenis

Opgraving Sint-Odulphuskerk

fysisch-antropologisch onderzoek, opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling
ID
1073216
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073216

Beschrijving

In het kader van restauratie van de Sint-Odulphuskerk werden graafwerken gepland in en buiten de kerk.

Buiten de kerk werden aan de noord- en zuidzijde telkens 6 korte N-Z-georiënteerde sleufjes gegraven. Aan de noordzijde werden deze naderhand verbonden met putten.

Nog buiten en ten noorden van de kerk werden 2 vierkante putten van 1,3 op 1,3 en 2 m diep gegraven ter voorbereiding van de boringen.

Binnen de kerk worden verspreid over de kerk in totaal 20 rechthoekige putten gegraven in functie van het plaatsen van de warmtestations en de onderlinge verbindende leidingen. Deze putten hebben diverse afmetingen en werden 2 m diep uitgegraven.

De begravingen betreffen, op één volledig bewaarde skelet na, allemaal gefragmenteerde skeletten. Ze liggen met een W-O-oriëntering begraven, het hoofd in het westen. De begravingen liggen op een diepte die schommelt tussen 40 cm en 110 cm onder het maaiveld. 

 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie Tienen

Bronnen

Bron: VANDER GINST V. 2021: Eindverslag: De archeologische opgraving in en rond de Sint-Odulphuskerk te Borgloon, Archeo-rapport XX, Tienen.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Speelhof (Borgloon)
Bij de beperkte uitgravingen in functie van de geplande werken werden begravingen aangetroffen en enkele muren/structuren.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Sint-Odulphuskerk [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073216 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.