Gebeurtenis

Opgraving Jan Van Ophemstraat

opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling
ID
1073217
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073217

Beschrijving

Het terrein werd opgegraven in vier werkputten, waarbij eerst de noordwestelijke zone werd opgegraven, vervolgens gefaseerd de westzijde van het centrale gedeelte en de voorzijde van het terrein om tenslotte de resterende oostzijde van het terrein open te leggen.
Bij het uitgraving van de werkputten werd rekening gehouden met de vereiste grondbuffer van 3m aan weerszijde van het terrein.

Er werd bij elke fase rekening gehouden met de aanwezige archeologische vlakken. Het terrein werd uiteindelijk in twee vlakken opgegraven. Het eerste vlak werd aangelegd op de dempingspakketten van de Demer en ter hoogte van het afbraakniveau van de aangetroffen muurwerken en structuren. Vlak 2 werd aangelegd op de moederbodem.

Auteurs :  Studiebureau Archeologie Tienen
Datum  :

Bronnen

Bron: VANDER GINST V. en DUPONT L. 2021: Eindverslag: De archeologische opgraving aan de Jan Van Ophemstraat te Aarschot, Archeo-rapport 494, Tienen.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Jan Van Ophemstraat 25 (Aarschot)
Het uitgevoerde archeologisch onderzoek leverde meer informatie op met betrekking tot het historisch grondgebruik van het projectgebied en de situering op de oever van de Demer.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Jan Van Ophemstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073217 (Geraadpleegd op )