Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Lochristi Ommegangstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073219
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073219

Beschrijving

Er werden 9 proefsleuven aangelegd in twee zones. Door de aanwezigheid van een watertank en een beek werd het onderzoekbaar terrein wat ingeperkt.

Bron     : ACKE B., BRACKE M. & WYNS G. 2020: Nota Lochristi Ommegangstraat, Moerbeke-Waas.
Auteurs :  Zeebroek, Inge
Datum  :

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M. & WYNS G. 2020: Nota Lochristi Ommegangstraat, Moerbeke-Waas.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Ommegangstraat (Lochristi)
Het proefsleuvenonderzoek leverde slechts sporen op van 5 recente afwateringsgreppels en een recente gracht.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Lochristi Ommegangstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073219 (Geraadpleegd op )