Gebeurtenis

Opgraving toevalsvondst Kasteel van Rumst

toevalsvondsten, archeologische opgravingen
ID
1073225
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073225

Beschrijving

Voor het bouwen van 7 sociale appartementen ter hoogte van Kerkstraat 2 te Rumst werden kelders van recent afgebroken huizen verwijderd. Hierbij stootte de graafmachine op 12 maart 2019 op muurresten die zich onder de kelders bevonden, een andere oriëntatie volgden, en zeer dik en ouder leken te zijn. De bouwheer, sociale huisvestingsmaatschappij Goed Wonen Rupelstreek, meldde dit op 13 maart 2019 als toevalsvondst via het meldingsformulier van het agentschap Onroerend Erfgoed. Op donderdag 14 maart 2019 werd de vondst ter plaatse geëvalueerd. Behoud in situ leek op dat ogenblik geen optie, en er werd afgesproken om vanaf maandag 18 maart 2018 tot opgraving over te gaan. Dit kon op 20 maart 2018 afgerond worden. 

De in de opgraving aangetroffen zware muurresten noodzaakten echter een aanpassing van de funderingswijze van de nieuwbouw. Dit maakte het mogelijk om de fundering aan te passen aan in situ bewaring van de muurresten. Hiertoe werd deels rechtsreeks op de dikke muurresten gefundeerd, met geotextiel als buffer. Over het kwetsbaardere keldergewelf werd een prefab betonplaat aangebracht waarop vervolgens werd gefundeerd.  

Van het zuidelijk uiteinde van het keldergewelf werd een sectie verwijderd. Dit wordt tentoon gesteld in het museum Rupelklei. 

Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  :

Bronnen

Bron: VAN GILS M. 2019: Het kasteel van Rumst. Archeologierapport van een toevalsvondst, Brussel.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kerkstraat (Rumst)
Resten van een laatmiddeleeuwse kasteelsite.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving toevalsvondst Kasteel van Rumst [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073225 (Geraadpleegd op )